REGULAMIN PRACOWNI

  1. Umówione zajęcia uczestnik może odwołać bezpłatnie do 12h przed zajęciami. W przypadku krótszego czasu zajęcia należy opłacić według obowiązującej stawki.
  2. Karnety i vouchery są przynależne tylko jednej osobie.
  3. Vouchery i karnety mają ważność 3 miesięcy od daty zakupu
  4. Nieodebrane prace ulegną utylizacji lub trafią na wyprzedaż po 3 miesiącach od wykonania
  5. Praca nie podpisana przechodzi na własność pracowni, zostaje zutylizowana lub trafia na wyprzedaż.
  6. W przypadku zniszczenia cudzej pracy pobierana zostaje opłata od osoby, która dokonała szkody (140 zł Jest to koszt zajęć, na których dana osoba wykonała swoją pracę).
  7. Przed rozpoczęciem zajęć należy okazać karnet lub zakupić warsztat.
  8. Po zakończonej pracy należy umyć używane narzędzia i posprzątać swoje miejsce pracy.